Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

MULTIOBOROVÁ KONFERENCE se zaměřením na pneumologii, alergologii a klinickou imunologii – pro specialisty a praktiky pro dospělé i děti.

Hlavní téma

 • Vybrané kapitoly z pneumologie, alergologie a imunologie

Programová témata:

 • Asthma bronchiale
 • Primární a sekundární imunodeficity
 • Novinky v alergologii
 • Naše farmakoterapie očima farmakologa
 • Náhlé stavy v pneumologii
 • Poscovidový syndrom

Pátek 10. května 2024 (Smetanův dům)

 • 12.00–12.10 Zahájení
  MUDr. Jiří Novák, prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
 • 12.10–12.25 Ohlédnutí za uplynulými ročníky Setkání lékařů a jeho budoucnost
  MUDr. Jiří Novák (Ambulance pro alergologii a klinickou imunologii, Praha)
I. BLOK: PŘEDNÁŠKY A DISKUZE
 • 12.25–12.40 Postcovidový syndrom je stále aktuální
  MUDr. Mikuláš Skála, Ph.D. (Pneumologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
 • 12.40–12.55 Diskuze
  moderuje doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
 • 12.55–13.25 Náhlé příhody v pneumologii
  doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (Pneumologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové / předseda ČPFS)
 • 13.25–13.40 Diskuze
  moderuje doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
 • 13.40–14.00 Anafylaktická reakce u dospělých i dětí
  prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI (JLF UK Bratislava a UN Martin / prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie)
 • 14.00–14.20 Diskuze
  moderuje MUDr. Pavel Macháček

  14.20–14.50 PŘESTÁVKA
II. BLOK: BESEDA
 • 14.50 Těžké otázky o lehkém astmatu – motivy k besedě
  MUDr. Jiří Novák (Alergologie a klinická imunologie, Praha)
 • Volná rozprava
  řídí: MUDr. Jiří Novák, doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D., prim. MUDr. Eva Daňková, CSc., doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Kryštof Slabý, PharmDr. Josef Suchopár, doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Sobota, 11. května 2024 (Smetanův dům)

III. BLOK: PŘEDNÁŠKY A DISKUZE
 • 8.30–8.55 Novinky v alergologii
  doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. (Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha / člen výboru ČSAKI)
 • 8.55–9.10 Diskuze
  moderuje prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
 • 9.10–9.50 Inhibitory protonové pumpy a imunita
  PharmDr. Josef Suchopár (DrugAgency, a. s., Praha)
 • 9.50–10.05 Diskuze
  moderuje MUDr. Jiří Novák
 • 10.05–10.35 PŘESTÁVKA
IV. BLOK: PŘEDNÁŠKY A DISKUZE
blok moderuje prof. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, FAAAAI
 • 10.35–10.50 Primární protilátkové imunodeficience
  doc. MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. (Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno)
 • 10.50–11.00 Diskuze
 • 11.00–11.15 Sekundární protilátkové imunodeficience
  MUDr. Tomáš Milota, Ph.D. (Ústav imunologie, Fakultní nemocnice v Motole, Praha)
 • 11.15–11.25 Diskuze
 • 11.25–11.40 SCID – screening v České republice
  MUDr. Eva Hlaváčková, Ph.D. (Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno)
 • 11.40–11.50 Diskuze
V. BLOK: BESEDA
 • 11.55–12.05 Lehké pořízení s těžkým astmatem
  doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. (Pneumologická klinika, LF UK a FN Plzeň)
 • Motivy k besedě
 • 12.05–12.15 Alergenová imunoterapie u těžkého astmatu – má smysl?
  prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc. (Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové)
 • Motivy k besedě
 • Volná rozprava
  řídí: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. , prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc., doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, MUDr. Tomáš Milota, Ph.D., PharmDr. Josef Suchopár
 • Závěr
  MUDr. Jiří Novák


Doprovodný program
Pátek 10. května 2024

 • od 18.45 Vystoupení skupiny Bratři Ebenové ve Smetanově domě – pátek 10. 5. 2024 – cena: 800 Kč
 • 20.30–24.00 Společná večeře a posezení v Zámeckém návrší – pátek 10. 5. 2024 – cena: 700 Kč (Uvedená cena zahrnuje občerstvení formou rautu, nealkoholické nápoje, pivo, víno, podkresová reprodukovaná hudba)

Doprovodný program není v ceně registračního poplatku, účastníci si jej hradí dobrovolně sami. Nebude-li vstupenka objednána a zaplacena dopředu, nemůžeme garantovat možnost jejího zakoupení na místě. Vstupenky si účastníci mohou objednat v registračním formuláři či na e-mailu registrace@solen.cz.  

Doprovodný program není financován z prostředků farmaceutických společností, které společnosti poskytují na organizaci konference.

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

graduation-hatmenuchevron-downchevron-right-circle