Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 11 kredity pro lékaře.

Hlavní téma

 • Kortikosteroidy známé neznámé
 • Farmakoterapie průduškového astmatu a CHOPN v r. 2022

Program

 • Z výborů European Medicines Agency (EMA) a The Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR)
  prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Praha
 • Kortikosteroidy s inhalační a nosní aplikací pohledem farmakologa
  PharmDr. Josef Suchopár, DrugAgency, a. s., Praha
 • Polymorfismy některých struktur souvisejících s terapií kortikosteroidy
  prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Praha
 • Reakce imunitního systému na endogenní a syntetické kortikosteroidy
  prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové
 • Screening sytémových účinků kortikosteroidů s lokální aktivitou u dětí
  MUDr. Jiří Novák, Alergologie a klinická imunologie, Praha
 • Postavení lokálních kortikosteroidů v léčbě onemocnění respiračního systému v roce 2022
  prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., OKIA a OUSA, Bratislava
 • Kortikosteroidy se systémovou aplikací v klinické praxi
  Autor bude doplněn
 • Léčba kortikosteroidy a lidská duše
  MUDr. Radkin Honzák, CSc., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK; IKEM Praha; Psychiatrická léčebna Praha-Bohnice
 • Aktuální problémy v léčbě průduškového astmatu a CHOPN
  MUDr. Jan Chlumský, Ph.D., Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
 • Farmakoterapie bronchiálního astmatu podle doporučení ČPFS, ČSAKI a GINA 2021(2) – pragmatické výstupy pro klinickou praxi
  doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., Pneumologická klinika LF UK a FN Plzeň
 • Farmakoterapie CHOPN
  doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., Pneumologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

BESEDY:

 • KORTIKOSTEROIDY V TEORII A PRAXI
 • FARMAKOTERAPIE CHOPN
 • FARMAKOTERAPIE PRŮDUŠKOVÉHO ASTMATU U DOSPĚLÝCH I DĚTÍ

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

graduation-hatcrossmenuchevron-downchevron-right-circle