Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

MULTIOBOROVÁ KONFERENCE

Hlavní téma

 • Vzájemné souvislosti alergologie, imunologie, pneumologie, ORL, dermatologie, psychiatrie, pediatrie, farmakologie, fyzioterapie a tělovýchovného i praktického lékařství

Pátek 12. května 2023 (Smetanův dům)

 • 12:00–12:10 Zahájení
  MUDr. Jiří Novák

I. BLOK PŘEDNÁŠKY A DISKUZE

 • 12:10–12:30 Časná diagnostika a screening rakoviny plic 
  prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. (Pneumologická klinika, 1. LF UK a FTN Praha)
 • 12:30–12:45 Diskuze
  moderuje doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
 • 12:45–13:05 Respirační potíže z pohledu psychiatra
  prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. (Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc)
 • 13:05–13:20 Diskuze
  Moderuje doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

II. BLOK BESEDY – DIAGNOSTIKA, MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

Pomocná vyšetření – klinický význam, validita, výpovědní schopnosti a interpretace Mezioborová spolupráce a komunikace
BESEDA A: Alergologie, dermatologie

Motivy k besedě A
Uvádí doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

 • 13:20–13:30 Úvodem k besedám
 • 13:30–13:45 Výpovědní schopnosti vyšetření na roztočovou alergii v běžné praxi
  MUDr. Jiří Novák (Alergologie a klinická imunologie, Praha)
 • 13:45–14:00 Analýza senzitizace na molekulární alergeny u pacientů s atopickou dermatitidou
  doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D. (Klinika nemocí kožních a pohlavních, LF UK a FN Hradec Králové)
 • 14:00–14:10 Je test aktivace bazofilů klinicky relevantním biomarkerem alergie?
  prim. MUDr. Eva Daňková, CSc., MUDr. Ivana Šetinová (Immunia, Praha)
 • 14:10–14:40 PŘESTÁVKA
 • 14:40–15:25 BESEDA A
  MUDr Jiří Novák, doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D., prim. MUDr. Eva Daňková, CSc., RNDr. Vlastimil Král, CSc., prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc., doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
BESEDA B: Imunologie, mikrobiologie, pneumologie

Motivy k besedě B
Uvádí doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

 • 15:25–15:45 Význam a interpretace protilátek proti respiračním infekčním agens včetně SARS‑CoV-2
  RNDr. Vlastimil Král, CSc. (Centrum imunologie a mikrobiologie, ZÚ Ústí nad Labem)
 • 15:45–16:05 Postcovid syndrom
  doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (Pneumologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové)
 • 16:05–16:50 BESEDA B
  doc. MUDr. Vladimír Koblížek, RNDr. Vlastimil Král, CSc., doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D., prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc., doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
 • 16:50 ZAKONČENÍ PRVNÍHO DNE

Sobota, 13. května 2023 (Smetanův dům)

III. BLOK PŘEDNÁŠKY A DISKUZE

 • 8:30–8:55 Interakce farmakoterapie a nápojů
  PharmDr. Josef Suchopár (DrugAgency, a. s., Praha)
 • 8:55–9:10 Diskuze
  moderuje MUDr. Jiří Novák
 • 9:10–9:30 Akutní respirační insuficience u pacienta mimo nemocnici
  doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (Pneumologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
 • 9:30–9:45 Diskuze
  moderuje doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
 • 9:45–10:15 PŘESTÁVKA

IV. BLOK BESEDY – DIAGNOSTIKA, MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

BESEDA A: Pneumologie, alergologie – vyšetření: klinický význam, validita, výpovědní schopnosti a interpretace

Motivy k besedě A
Uvádí prim. MUDr. Eva Daňková, CSc.

 • 10:15–10:30 Pragmatické interpretace zásadních alergologických a pneumologických vyšetření/nálezů
  doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. (Pneumologická klinika, LF UK a FN Plzeň)
 • 10:30–10:45 Pacient s chronickým kašlem – význam a hodnocení vybraných vyšetření
  doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. (Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha)
 • 10:45–11:30 BESEDA A
  doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D., MUDr. Kryštof Slabý
BESEDA B: Otorhinolaryngologie, fyzioterapie – diagnostika, interpretace, rehabilitace, mezioborová spolupráce

Motivy k besedě B
Uvádí MUDr. Kryštof Slabý

 • 11:30–11:45 Význam, hodnocení a interpretace některých ORL nálezů
  MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D. (ORL ambulance, Protonové centrum a Cordeus, Praha)
 • 11:45–12:05 Jak podpořit dýchání nosem? Jak aktivovat bránici pro ovlivnění GER?
  doc. Mgr. Kateřina Raisová (dříve Neumannová), Ph.D. (Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc)
 • 12:05–12:50 BESEDA B
  MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D., doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D., MUDr Jiří Novák, doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., Ph.D., MUDr. Kryštof Slabý

13:30–14:15 Workshop 
Pohybová a sportovní aktivita ve středním a seniorském věku – pohled tělovýchovného lékaře a fyzioterapeutky
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, LF UK a FN Praha Motol a doc. Mgr. Kateřina Raisová (dříve Neumannová), Ph.D.

Změna programu vyhrazena.


Doprovodný program
Pátek 12. května 2023

 • od 18:45 Večer s Jaromírem Hanzlíkem: 280 Kč
 • od 20:30–24:00 Společná večeře formou rautu v Zámeckém návrší: 650 Kč
  • K tanci a poslechu hraje hudební skupina The Villains (Praha)

Doprovodný program není v ceně registračního poplatku, účastníci si jej hradí dobrovolně sami. Nebude-li vstupenka objednána a zaplacena dopředu, nemůžeme garantovat možnost jejího zakoupení na místě. Vstupenky si účastníci mohou objednat v registračním formuláři či na e-mailu registrace@solen.cz.  

Doprovodný program není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery akce.

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

graduation-hatmenuchevron-downchevron-right-circle