Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 6 kredity pro lékaře.

Moderuje: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc., primář Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Ostrava

 

Hlavní téma

INFEKCE KORONAVIREM SARS-COV-2 A ONEMOCNĚNÍ COVID-19 POHLEDEM RŮZNÝCH OBORŮ

Pátek 14. 5. 2021

12.00 Začátek on-line streamu

Zahájení
MUDr. Jiří Novák
Úvodní slovo
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Předsedkyně ČPFS, Pneumologická klinika 1. LF a FTN
I. BLOK – IMUNOPATOGENEZE A KLINIKA ONEMOCNĚNÍ VIREM SARS-CoV-2
12.15 Imunopatogeneze infekce SARS-CoV-2prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové12.35 COVID-19 a post-COVID syndrom z pohledu klinikadoc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., Pneumologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové13.00 Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s virem SARS-CoV-2 u dětíprof. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, FAAAAI, prezident SSAKI, LF UK Bratislava a UN Martin
13.20 Diskuze
13.45 Přestávka
II. BLOK – DIAGNOSTIKA INFEKCE SARS-CoV-2. FARMAKOTERAPIE COVID-19.
14.00 Detekce antigenů a nukleové kyseliny koronaviru SARS-CoV-2: metody a výpovědní hodnotyMUDr. Petr Hubáček, Ph.D., Odd. virologie, Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN Praha - Motol14.20 Stanovení a význam protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2MVDr. Václav Fejt, Imunologická laboratoř, Nemocnice Havlíčkův Brod14.40 COVID-19 a lékyPharmDr. Josef Suchopár, DrugAgency, a. s., Praha
15.00 Diskuze
15.25 Přestávka
III. BLOK – OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19. NÁSLEDKY ONEMOCNĚNÍ.
15.40 Vakcíny k očkování proti COVID-19 – aktuální problémyRNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie, AV ČR16.00 Postcovidová studie Fakultní nemocnice v Hradci KrálovéMUDr. Mikuláš Skála, Pneumologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové16.20 COVID-19 a autoimunitadoc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D., Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové
16.40 Diskuze
17.05 Přestávka
IV. BLOK – DALŠÍ RIZIKA PANDEMIE COVID-19
17.20 Reinfekcia SARS-CoV-2 vírusomMUDr. Radovan Košturiak, Ph.D., Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra17.40 Astmatici v době SARS-CoV-2 pandemiedoc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., Pneumologická klinika, LF UK a FN Plzeň18.00 COVID-19 a psychéMUDr. Radkin Honzák, CSc., IKEM Praha; Ambulance Remedis, s. r. o., Praha
18.20 Diskuze
18.45 Zakončení

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

crossmenuchevron-downchevron-right-circle