13.–14. května 2022

Smetanův dům, Litomyšl

ArchivVíce o události

„Podepřít slabší považuji za svou milou povinnost. Obzvláštním potěšením je mi přemáhat protivenství lidí a věcí.“
prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc.

Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abychom vás pozvali na 21. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli plánované na 13. a 14. května 2022. V exkluzivních přednáškách i oblíbených besedách hodláme v rámci vymezených témat jednat o nejčastějších problémech, které nastávají v ordinacích specialistů i praktiků se zaměřením na dospělé i děti. V rámci společenského večera se bude konat ve Smetanově domě divadelní představení. Společná večeře s posezením se uskuteční na zámku v Litomyšli.

K účasti zveme zvlášť lékaře oborů alergologie a klinická imunologie, pneumologie, ORL, dermatologie a praktické lékařství pro děti i pro dospělé. Účast lékařů jiných oborů i zdravotních sester je také vítaná. ČLK ji ohodnotí 11 kredity a ČAS jako doškolovací akci.

Pro případ nevhodné epidemické situace pomýšlíme opět na formu on-line.

S pozdravy MUDr. Jiří Novák

Pořadatel

Nadační fond pro pomoc nemocným dětem, Litomyšl

Ve spolupráci s:

Českou pneumologickou a ftizeologickou společností; Českou společností alergologie a klinické imunologie; Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoločností; Slovenskou spoločností alergológie a klinickej imunológie; Akademií pro alergii, imunitu a astma

Program

MUDr. Jiří Novák

Odborná garance

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Organizátor

SOLEN, s.r.o.

Aktuality

Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli v prezenční podobě

Po dvouleté pauze se v letošním roce těšíme na osobní setkání tradičně ve Smetanově domě v Litomyšli - Setkání lékařů ČR a SR plánujeme v prezenční podobě. Registrovat se můžete na těchto stránkách v sekci Registrace.

Hlavní téma programu

Odborný program se bude letos opírat o dvě hlavní témata:

  • Kortikosteroidy známé neznámé
  • Farmakoterapie průduškového astmatu a CHOPN v r. 2022

Těšit se můžete na zajímavé a poučné přednášky od odborníků z praxe. V průběhu února zveřejníme předběžný program.

Novinky v systému akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavádí nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí je od září 2020 zapotřebí znát vaše ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Certifikát vám bude poslán po uzavření archivu konference 30. 6. 2021, nejpozději do 14. 7. 2021, na e-mail uvedený při registraci. Děkujeme za spolupráci!

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

graduation-hatcrossmenuchevron-downchevron-right-circle