12.–13. května 2023

Smetanův dům, Litomyšl

ArchivVíce o události

„Podepřít slabší považuji za svou milou povinnost. Obzvláštním potěšením je mi přemáhat protivenství lidí a věcí.“
prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc.

Úvod

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte, abychom vás pozvali na XXII. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli. Program bude zaměřen na styčná témata pneumologie, alergologie a klinické imunologie ve spolupráci s dalšími obory. Vyslechněme a konzultujme i pozvané farmakology a další odborníky. Zamysleme se společně nad každodenními otázkami z ordinací specialistů i praktiků pro dospělé i děti. Pokusme se zlepšit naši spolupráci. Ať k tomu slouží nejen přednášky našich předních odborníků, ale také oblíbené besedy na pódiu, v sále i kuloárech.

Odborné jednání se bude tradičně konat ve Smetanově domě, můžete se také těšit na divadelní představení ve Smetanově domě Úsměvy Jaromíra Hanzlíka, následovat bude společná večeře v Zámeckém návrší v Litomyšli. K účasti zveme české i slovenské lékaře všech zaměření. V plénu bývají nejvíce zastoupeny obory alergologie a klinická imunologie, pneumologie a praktické lékařství pro děti i dospělé. ČLK bude účast hodnotit 11 kredity.

S pozdravy MUDr. Jiří Novák

Pořadatel

Nadační fond pro pomoc nemocným dětem, Litomyšl

Ve spolupráci s:

Českou pneumologickou a ftizeologickou společností; Českou společností alergologie a klinické imunologie; Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoločností; Slovenskou spoločností alergológie a klinickej imunológie; Akademií pro alergii, imunitu a astma

Program

MUDr. Jiří Novák

Odborná garance

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Organizátor

SOLEN, s. r. o.

Aktuality

Přihlaste se včas za zvýhodněný poplatek a ušetřete

Využijte naší nabídky a přihlaste se na 22. Setkání lékařů v Litomyšli do 31. 3. 2023 za zvýhodněný poplatek 1 400 Kč. Od 1. 4. bude registrační poplatek činit 1 700 Kč.

Fandíme mladým lékařům

Podporujeme mladé lékaře, a proto mají účastníci do 35 let na kongresu registrační poplatek s 50% slevou. Abychom vám mohli slevu uplatnit, nezapomeňte při registraci uvést do poznámky vaše datum narození.

Hlavní téma programu

Odborný program se bude letos opírat o hlavní téma SPOLUPRÁCE A VZÁJEMNÁ PROVÁZANOST V ALERGOLOGII, IMUNOLOGII, PNEUMOLOGII, ORL, FARMAKOLOGII, PEDIATRII A PRAKTICKÉM LÉKAŘSTVÍ. INTERPRETACE NÁLEZŮ.

Těšit se můžete na zajímavé a poučné přednášky od odborníků z praxe. V průběhu února zveřejníme předběžný program.

Zavzpomínejte na starší ročníky Setkání lékařů

Na webu www.astmalitomysl.cz můžete zavzpomínat na starší ročníky Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli. Najdete zde sborníky abstrakt či fotogalerii z předchozích let.

Novinky v systému akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavedla nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí je od září 2020 zapotřebí znát vaše ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

graduation-hatmenuchevron-downchevron-right-circle