14. května 2021

ON-LINE

ArchivVíce o události

Úvod

Vážené kolegyně a kolegové,

Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli nebude letos v tradiční podobě uskutečnitelné. Proto dovolte, abychom vás pozvali na naše sympozium v on-line podobě. Změnili jsme i program. Přestože je covid-19 v poslední době nejčastějším tématem doškolování, vzhledem k jeho významu bychom se chtěli pokusit i sem přinést některé novější pohledy. Po jednotlivých blocích přednášek budou následovat odpovědi na písemné dotazy či připomínky. Pro časově zaneprázdněné bude sympozium dostupné ze záznamu s možností zhlédnutí odborného programu až do konce června 2021, a to bez ztráty nároku na kredity ČLK.

Výchozím tématem bude pohled na koronavirovou nákazu z hlediska imunologie. Naváže pojednání o akutním onemocnění u dospělých a stále častěji se objevujících opožděných imunitních komplikacích u dětí. Obávané jsou dnes i reinfekce a post-covid syndrom. Je třeba se zabývat i rizikem autoimunitních následků. Jako neméně důležité téma se jeví psychická odezva jedince i společnosti. Z vyšetřovacích metod jsou nejvýš aktuální jejich výpovědní schopnosti.

Děkujeme generálnímu partnerovi, společnosti ALK, která naši snahu výrazně podpořila, a současně i všem dalším partnerům sympozia.
Těšíme se na vaši účast.

Za organizátory
MUDr. Jiří Novák

Pořadatel

Nadační fond pro pomoc nemocným dětem, Litomyšl

Organizátor

Solen, s.r.o.

Program

MUDr. Jiří Novák

Odborná garance

  • ČPFS: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
  • SSAKI: prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Zaštiťující organizace

  • Česká pneumologická a ftizeologická společnost
  • Česká společnost alergologie a klinické imunologie
  • Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost
  • Slovenská společnost alergologie a klinické imunologie
  • Akademie pro alergii, imunitu a astma

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Aktuality

Novinky v systému akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavádí nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí je od září 2020 zapotřebí znát vaše ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Certifikát vám bude poslán po uzavření archivu konference 30. 6. 2021, nejpozději do 14. 7. 2021, na e-mail uvedený při registraci. Děkujeme za spolupráci!

O tématu setkání

Hlavní téma setkání zní: INFEKCE KORONAVIREM SARS-COV-2 A ONEMOCNĚNÍ COVID-19 POHLEDEM RŮZNÝCH OBORŮ.

Probíhající koronavirová pandemie je neštěstím pro milióny lidí celého světa. Současně je však úžasnou, až neuvěřitelnou ukázkou síly, možností a akceschopnosti vědy 21. století.

MUDr. Jiří Novák

Další informace

Další informace o Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli včetně historie, přednášek a fotografií najdete na webové stránce www.astmalitomysl.cz.

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

crossmenuchevron-downchevron-right-circle