14. května 2021

ON-LINE

Více o události

Úvod

Vážené kolegyně a kolegové,

Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli nebude letos v tradiční podobě uskutečnitelné. Proto dovolte, abychom vás pozvali na naše sympozium v on-line podobě. Změnili jsme i program. Přestože je covid-19 v poslední době nejčastějším tématem doškolování, vzhledem k jeho významu bychom se chtěli pokusit i sem přinést některé novější pohledy. Po jednotlivých blocích přednášek budou následovat odpovědi na písemné dotazy či připomínky. Pro časově zaneprázdněné bude sympozium dostupné ze záznamu s možností zhlédnutí odborného programu až do konce června 2021, a to bez ztráty nároku na kredity ČLK.

Výchozím tématem bude pohled na koronavirovou nákazu z hlediska imunologie. Naváže pojednání o akutním onemocnění u dospělých a stále častěji se objevujících opožděných imunitních komplikacích u dětí. Obávané jsou dnes i reinfekce a post-covid syndrom. Je třeba se zabývat i rizikem autoimunitních následků. Jako neméně důležité téma se jeví psychická odezva jedince i společnosti. Z vyšetřovacích metod jsou nejvýš aktuální jejich výpovědní schopnosti.

Děkujeme generálnímu partnerovi, společnosti ALK, která naši snahu výrazně podpořila, a současně i všem dalším partnerům sympozia.
Těšíme se na vaši účast.

Za organizátory
MUDr. Jiří Novák

Pořadatel

Nadační fond pro pomoc nemocným dětem, Litomyšl

Organizátor

Solen, s.r.o.

Program

MUDr. Jiří Novák

Odborná garance

  • ČPFS: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
  • SSAKI: prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Zaštiťující organizace

  • Česká pneumologická a ftizeologická společnost
  • Česká společnost alergologie a klinické imunologie
  • Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost
  • Slovenská společnost alergologie a klinické imunologie
  • Akademie pro alergii, imunitu a astma

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Aktuality

20. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli letos on-line!

I když preferujeme prezenční formu našeho setkání, reagujeme na dnešní epidemickou situaci. Proto jsme se rozhodli letošní Setkání po roční pauze realizovat jako on-line stream. V termínu 14. 5. 2021 se uskuteční živé vysílání odborného programu – přednášky budou vysílány ve spolupráci s profesionálním studiem. V případě, že se on-line vysílání nebudete moci zúčastnit, přednášky budou dostupné také v archivu akce i po odvysílání živého přenosu. Kredity bude možné získat i za zhlédnutí odborného programu v archivu až do 30. 6. 2021.

Novinky v systému akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavádí nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí je od září 2020 zapotřebí znát vaše ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Certifikát vám bude poslán po uzavření archivu konference 30. 6. 2021, nejpozději do 14. 7. 2021, na e-mail uvedený při registraci. Děkujeme za spolupráci!

O tématu setkání

Hlavní téma setkání zní: INFEKCE KORONAVIREM SARS-COV-2 A ONEMOCNĚNÍ COVID-19 POHLEDEM RŮZNÝCH OBORŮ.

Probíhající koronavirová pandemie je neštěstím pro milióny lidí celého světa. Současně je však úžasnou, až neuvěřitelnou ukázkou síly, možností a akceschopnosti vědy 21. století.

MUDr. Jiří Novák

Další informace

Další informace o Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli včetně historie, přednášek a fotografií najdete na webové stránce www.astmalitomysl.cz.

crossmenuchevron-downchevron-right-circle