10.–11. května 2024

Smetanův dům, Litomyšl

ArchivVíce o události

Milé kolegyně a kolegové,

medicína 21. století jeví nesmírný nárůst poznatků v jednotlivých specializacích, které jsou pro lékaře jiných odborností těžko obsáhnutelné. Současně platí skutečnost, že lidský organismus je jeden nedělitelný celek. Vyšetření jeho jednotlivé části, orgánu nebo systému často nemůže vyjádřit zdravotní stav a optimální potřebu svého nositele.

Na Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli usilujeme o multioborové pojetí sympozia zdůrazňující provázanost lékařských oborů, a tím i nutnost spolupráce a vzájemné sehranosti. Jenom takové zaměření může osvětlit opravdu racionální pojetí diagnostiky a terapie.

Proto zveme i vás k účasti.

MUDr. Jiří Novák

 

 

 

 

„Podepřít slabší považuji za svou milou povinnost. Obzvláštním potěšením je mi přemáhat protivenství lidí a věcí.“
prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc.

Pořadatel

Nadační fond pro pomoc nemocným dětem, Litomyšl

Ve spolupráci s:

Českou pneumologickou a ftizeologickou společností, Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoločností, Slovenskou spoločností alergológie a klinickej imunológie, Akademií pro alergii, imunitu a astma

Program

MUDr. Jiří Novák

Odborná garance

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Organizátor

SOLEN, s. r. o.

Aktuality

Registrace na Setkání lékařů

Registrace na Setkání lékařů byla spuštěna – registrujte se pomocí registračního formuláře. Těšíme se na Vás v květnu.

Zavzpomínejte na starší ročníky Setkání lékařů

Na webu www.astmalitomysl.cz můžete zavzpomínat na starší ročníky Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli. Najdete zde sborníky abstrakt či fotogalerii z předchozích let.

Novinky v systému akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavedla nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí je od září 2020 zapotřebí znát vaše ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

graduation-hatmenuchevron-downchevron-right-circle