Cena

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje:

 • účast na odborném programu
 • sborník přednášek
 • občerstvení v průběhu setkání
 • vstup na doprovodnou expozici firem
 • 21% DPH

Registrační poplatek:

Lékař

 • Registrace do 5. 3. 2022: 1 300 Kč
 • Registrace od 6.3. do 13. 4. 2022: 1 400 Kč
 • Registrace od 14. 4. 2022: 1 500 Kč

Studenti / důchodci

 • Registrace do 5. 3. 2022: 400 Kč
 • Registrace od 6.3. do 13. 4. 2022: 500 Kč
 • Registrace od 14. 4. 2022: 600 Kč
Registrovat

O výši registračního poplatku rozhoduje datum registrace, nikoliv datum platby. Faktury na úhradu registračního poplatku budou rozesílány e-mailem zhruba měsíc před konáním akce.

 

Další poplatky:

 • Doprovodný program (divadelní představení ve Smetanově domě): 300 Kč
 • Společná večeře s posezením na zámku: 500 Kč

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

pencilgraduation-hatcrossmenuchevron-downchevron-right-circle